سلام، عصرتون به خير. شما شنونده اي پي "به روايت بري منيلو" هستيد از راديو ري وي يو. در اين اي پي قطعاتي ماندگار از دهه هاي پنجاه، شصت و هفتاد را به انتخاب بري منيلو، موزيسين برجسته آمريکايي، با هم گوش ميديم. اين برنامه را مرکز فرهنگي، هنري چارسو به شما تقديم مي‌کنه

All Rights Reserved for Radio Review | designed by Anooshiravan Aria & Siavash Tasaodian | developed by Maze Group